Aktier, aktiepris, tillgång och efterfrågan

Vad sätter då priset på en aktie? I likhet med nästan alla andra varor handlar det om tillgång och efterfrågan. Det handlar alltså om vad alla potentiella köpare och säljare är beredda att betala respektive sälja för (ni kan läsa mer om tillgång & efterfrågan på exempelvis wikipedia). Detta innebär att en mängd faktorer spelar in vilket kan göra prissättningen irrationell.

En del investerare köper aktier som enligt deras egen värdering är billiga. Eftersom värderingar i allmänhet baseras på vad man tror om företagets framtid kan dessa investerare ha vitt skilda uppfattningar. Andra vet inte så mycket om aktievärderingar och köper helt enkelt företag de tycker är bra och tror på utan att ha en bra uppfattning om priset. Vi misstänker därför att företag som framställs positivt i olika medier tenderar att bli övervärderade.
En metod som används flitigt på aktiemarknaden är att försöka förutsäga hur andra investerare kommer att agera och sedan handla därefter. Priset sätts ju som sagt av tillgång och efterfrågan, vilket gör olika aktörers handlande helt avgörande.

Slutsatsen av diskussionen ovan måste bli att priset på aktier ofta inte uppför sig helt rationellt. Betyder det att vår model för att uppskatta prisförändringar och avkastning inte fungerar? Svaret på den frågan blir nog både ja och nej. Vi har ju visat att priset i allmänhet hamnar någonstans i närheten av pris-vinst-relationen. Om priset är lågt i förhållande till utdelningen kommer ju aktieägarna att tjäna mer vilket rimligtvis borde driva upp priset. Det finns däremot även en chans att populära företag förblir populära och den förväntade prisförändringen därmed uteblir.
Det ska bli intressant att i framtiden utvärdera hur väl modellen fungerar.

För att sammanfatta så styrs aktiepris av tillgång och efterfrågan. Priset bör i stor utsträckning basera sig på hur bra det går för företaget, men även andra faktorer kan spela in vilket kan göra prisutvecklingen irrationell.