Aktier och behovet av modeller

Till att börja med är en aktie är en andel i ett företag och storleken på andelen beror på det totala antalet aktier i företaget.

Aktiekursen anger vad en aktie kostar på börsen, men aktiekursen i sig säger ingenting om vad vi får för pengarna. Man kan exempelvis köpa Axfood-aktier för 149.90kr styck (15/10 - 2015), men vad innebär det? Utan en bättre förståelse för vad priset innebär skulle det lika gärna kunna ha varit 400kr som 7kr.

Fondförvaltare och investmentbolag har tillgång till avancerade modeller som ger dem information om värdet på aktier, men privatpersoner har ofta väldigt lite information om vad det faktisk är man betalar för vid köp av aktier.

Aktiepris.se tillgängliggör en modell för att uppskatta/beräkna den enda viktiga faktorn när det gäller aktier nämligen avkastningen, d.v.s. den årliga förtjänsten i form av utdelning eller genom att aktiekursen stiger. Man kan även använda modellen för att få en förståelse för vad marknaden, som avspeglas i aktiekursen, tror om olika företags framtid. Om din tro på ett företag är betydligt mer positiv än marknaden kan det vara läge att investera i bolaget.

Allt detta ligger till grund för vad vi kallar aktiepris, vilken till skillnad från aktiekurs, torde vara ett bättre mått på "hur mycket företag man får för pengarna". Genom att använda vår modell bör många därför ha en bättre chans att avgöra om de kan köpa aktier billigt eller dyrt.

Notera att aktiepriset är proportionellt mot aktiekursen. Om aktiekursen stiger med 15% så stiger priset med 15%. Det egentliga värdet av aktien påverkas av hur det går för företaget i framtiden (se
modellen eller aktievärde - vad ligger bakom?).