Aktievärde - vad ligger bakom?

Vad bestämmer värdet på aktier? Helt kort beror värdet på hur det går för företaget i framtiden. Eftersom avgörandet ligger i framtiden finns både möjligheter och risker vid köp av aktier.
Nedan tar vi upp fem faktor som talar om hur det går för företaget, nämligen deras vinster, tillväxt, skulder och antalet aktier.


Tjänar företaget pengar?

Ett mått på hur bra det går är företagets vinst. Vinsten är det som blir kvar av intäkterna efter att verksamhetens alla kostnader är betalda. Om företaget går med förlust (negativ vinst) en längre tid kommer det att gå i konkurs och då blir aktierna värdelösa.
Går företaget istället med vinst kan det dela ut pengar till aktieägarna, betala av skulder och/eller göra investeringar. Mindre skulder leder till lägre finansiella kostnader i form av lägre räntor medan investeringar kan leda till att företaget växer eller att framtida vinster ökar.

Tidigare än den 26/9 - 2012 tog vår modell endast hänsyn till vinsten och antalet aktier vid värderingar. Det var helt klart en modell med brister. Faktum är att både företagets tillväxt och skulder spelar en stor roll för hur aktierna bör värderas.


Växer företaget?

Om företaget växer motsvarar varje aktie mer i framtiden. Aktievärdet beror därför på tillväxten. Tillväxten är en väldigt viktig faktor att ta hänsyn till i aktievärderingar. Även om två företag har lika stora vinster kan det ena växa så det knakar medan det andra inte växer alls.


Hur finansieras verksamheten?

Eftersom större skulder medför större finansiella kostnader (räntor) kommer vinsten att vara relaterad till skuldsättningen. Vi har därför valt att inte ta hänsyn till skuldsättningen vid värderingar.
Vad som är än viktigare än storleken på skulderna är dock hur de utvecklas. Om skulderna minskar kommer utgifterna att minska vilket leder till större vinster. För att jämnvikt ska råda måste skuldsättningen vara konstant. Vi korrigerar därför vinsten för hastigheten med vilka nya skulder tas upp innan den används i värderingen. Ett företag som finansierar sin tillväxt med lån borde ju värderas mycket lägre än ett företag som växer av sig själv.


Är aktieägarna med och betalar?

Ett aktiebolag kan få in pengar genom att trycka upp och sälja nya aktier. Eftersom antalet aktier då ökar kommer varje aktie att motsvara en mindre del av bolaget. Om antalet aktier ändras kommer alltså aktievärdet att förändras. För att se till att bolaget verkligen får de nya aktierna sålda säljs de med rabatt. Trots att bolaget får in nya pengar vid försäljning av aktier kommer värdet på en aktie därför att minska, vilket förstås missgynnar ägarna.
Å andra sidan kan aktiebolag även köpa tillbaks och "förstöra" aktier vilket har motsatt effekt.


Får aktieägarna del av vinsten?

Aktiebolag kan som sagt dela ut en del av vinsten till aktieägarna. Aktier i bolag som delar ut mer procentuellt sätt blir förstås attraktivare. Därmed påverkar även utdelningen aktievärdet. Här använder vi oss av variabeln utdelningsandelen som beskriver hur stor del av vinsten som delas ut.

På startsidan sa vi att "aktievärdet beror på företagets framtida vinster, tillväxt, skulder, antalet aktier och utdelning". I texten ovan har vi försökt motivera detta uttalande.