Hur ofta behöver man se över sina aktier?

Aktiekurser förändras ju hela tiden, men varför? De ska spegla vad marknaden tror om hur det kommer att gå för företaget i framtiden. Bolagen släpper dock inte ifrån sig information hela tiden. Den mest omfattande rapporterna om företaget är årsredovisningar vilka ofta är på över 100 sidor och är fullproppade med information, finansiella data, etc. och som namnet vittnar om kommer de ut en gång om året. Den finansiella datan i årsredovisningen kommer dock inte helt som en nyhet för marknaden eftersom företagen även publicerar kvartalsrapporter. Utöver årsredovisningar och kvartalsrapporter skickar bolagen ut olika pressmeddelanden. Kurserna förändras som sagt även om ingen rapport eller pressmeddelande släppts. De kan bero på att marknaden ändrar sin syn på framtiden för alla bolag, exempelvis på grund av det världsekonomiska läget, men det kan också bero på en ren slumpvis fluktuation i antalet köpare eller säljare. Det senare leder till vad som brukar kallas brus nämligen att aktiekurserna går upp och ner lite slumpvis.

Eftersom den viktigaste informationen om företagen släpps årsvis, eller möjligen kvartalsvis, kan det vara ett bra riktmärke för hur ofta man bör se över sina aktier. Det bör dock påpekas att markaden svarar väldigt snabbt på exempelvis negativ information i en årsredovisning. Det kan alltså vara i princip omöjligt att "hinna före" och sälja innan kursen sjunker till följd av en negativ årsredovisning.

En annan viktig anledning till att inte byta aktier så ofta är att aktieaffärer kostar. Olika aktörer tar olika mycket betalt, men hur som helst är det onödigt att kapa allt för mycket av den årliga utvecklingen på i genomsnitt kanske 8% i avgifter. åäö