Utvärdering av tips 18/10 - 2015

Det har nu gått ungefär 3år sedan aktiepris.se startade och det är dags att utvärdera hur bra våra tips har varit. På sidan tips har vi sammanfattat hur de aktier vi tipsat om har utvecklats, dels i form av värdeökningen som kursförändringen givit upphov till och dels den aktieutdelning som har skett. Vi kan sedan räkna ut en årlig avkastning genom att dela summan av dessa båda parametrar med den period under vilka tipsen varit aktiva.

Efter en sådan räkneinsats kan vi konstatera att 10 av 11 aktier har utvecklats positivt och den genomsnittliga avkastningen har varit 34.8% per år. Det är en otroligt bra avkastning som kan jämföras med en sparränta på runt 1%.

En del av det fina resultatet kan dock härledas till att hela börsen har sett en ganska stark uppgång under perioden. För att kunna avgöra hur mycket den allmänna uppgången spelar in har vi använt oss av indexet OMXS30, vilket säger hur de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen har utvecklats. Det här indexet är väldigt vanligt för att visa hur Stockholmsbörsen utvecklas. Indexet tar dock endast hänsyn till aktiekursernas utveckling och inte aktieutdelningen. Vi har därför antagit en direktavkastning (alltså utdelningen relativt aktiekursen) på 3.0% för OMXS30, vilket bör vara ett hyfsat bra antagande om utdelnings storlek.

Den genomsnittliga avkastningen för OMXS30 under samma perioder som våra tips visar sig vara 20.5% per år. Våra tips har alltså (34.8 - 20.5) = 14.3 procentenheter högre avkastning än OMXS30, vilket svarar mot en 34.8/20.5 = 70% bättre utveckling.

Hur kommer det sig att vi presterat betydligt bättre än index? Det måste vara fråga om ren tur eller att våra aktievärderingar har varit bra. Hade vi tipsat om alla aktier borde vi ha hamnat nära OMXS30, medan färre aktier har en större sannolikhet att utvecklas bättre eller sämre än index. Sannolikheten att vara bättre än index är 50% om det är slumpen som är avgörande. Vi är dock i genomsnitt hela 70% bättre än index med 11 aktier. Att vara så pass mycket bättre med 11 aktier borde ha mycket lägre sannolikhet om det är slumpen som ligger bakom. Våra aktievärderingar kanske har varit ganska bra trots allt.