Var medveten om risken

Att vara aktieägare innebär ett risktagande. Det finns inga garantier för att aktierna kommer att vara värda lika mycket i framtiden och i värsta fall kan de bli helt värdelösa. Risktagandet belönas dock i allmänhet då bolagen ibland delar ut pengar till aktieägarna och eftersom aktiekurserna kan stiga. Man bör vara medveten om riskerna och investera på ett sätt som man är bekväm med.Minska riskerna

För att minska riskerna kan man göra två saker:

1) För det första kan man sprida ut innehavet över flera bolag, gärna inom olika branscher. Det är ju mindre sannolikt att ett skogsbolag, ett telecombolag, en bank, ett gruvbolag och en klädkedja skulle gå i konkurs samtidigt än att en av dem gör det.

2) Sedan kan man även se till att investera i bolag med en stabil historisk vinst. Har vinsten varit nära 10% i flera års tid är det ju sannolikt att den även nästa år blir 10%. Om vinsten istället har pendlat mellan +20% och -20% är framtiden mer osäker.


Risk och möjligheter går hand i hand

Ju större risker man tar att förlora desto större är möjligheterna till förtjänster. När du använder aktiepris.se verktyg är detta bra att komma ihåg. Prova därför att se vad som händer om det inte går som du tänkt dig. Ofta är det så att om det finns möjligheter till stora positiva prisförändringar så är chansen även stor för negativa prisförändringar.
Varför är det då så? Om risken är stor att förlora vill inte många vara med och då sjunker efterfrågan och därmed priset. Med ett lågt pris finns det möjligheter att tjäna stora pengar om det nu skulle gå bra för företaget.


Riskhantering - mot en strategi

Eftersom risk och möjligheter hänger ihop är det bra att fundera ut vad man vill med sina investeringar. Hur stora risker är du beredd att ta? Vill du ha ett stabilt innehav eller är det OK med ett aktiekapitalet som kan genomgå kraftiga prisförändringar? Om du plötsligt skulle behöva pengarna till annat är stabila företag antagligen bättre att satsa på. Om du å andra sidan är ute efter stora vinster blir ett omfattande risktagande ett måste.
I sammanhanget kan det även vara bra att kolla upp hur aktiekurserna har utvecklats historiskt. Har kurserna varit stabila de senaste åren är sannolikheten större att de fortsatt kommer vara stabila. Om de å andra sidan har varierat kraftigt är risken säkerligen större. Vi presenterar inte historiska kurser här på aktiepris.se utan vi hänvisar till er bank, aktiemäklare eller ekonomitidskrift.


Sammanfattning

Att äga aktier innebär ett risktagande. Risken kan minskas genom att köpa aktier i bolag med stabila vinster och aktiekurser, samt att sprida ut innehavet över flera bolag helst i olika branscher. Med risk kommer dock möjligheter och är man ute efter stora vinster på relativt kort tid är risktagande ett måste.